fredag 13 november 2015

Numberkiz


NumberKiz


"Numberkiz"  Det är en app med många olika funktioner. Du kan göra skärminspelningar med ex instruktionsfilmer till det flippade klassrummet

Som hjälpmedel i det individuellaarbetet vid ex bråk och areaberäkningar. Ta fram bråkcirklarna när eleverna behöver hjälp att förstå ex bråk/blandadform.


Eleverna gör planritningar över sina lägenheter i appen,  dessa ska de sedan överföra på centimeterrutat papper och överföra till appen planner 5D. Appen blir ett hjälpmedel i areaberäkningar.Du kan även använda den som whiteboard. På så sätt kan eleverna vid problemlösningar enkelt förklara hur de tänker.
Användningsområdet är oändligt, det är kreativiteten som styr.


Eleverna ord: Problemlösningen blev ännu lite roligare när man fick förklara hur man  tänkte via appen. Lätt att ändra i sina beräkningar och dela med sig till sina kamraterna. Redovisningen var rolig.

Appen hjälpte till att lyfta matematiklektionen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar